Logo Department of Mathematics, Utrecht University
Intern
Home > Bachelor > Tutorsysteem >

Studiementor en tutoren

De studiementor (Marian Brands) is het algemene aanspreekpunt voor alle bachelorstudenten Wiskunde en Wiskunde en Toepassingen over studie en studiegerelateerde zaken. Voor algemene vragen en problemen, zoals ziekte, motivatie- en keuze-problemen kun je tijdens de hele studie bij de studiementor terecht.

Daarnaast is er een studieadviseur (Dr. Lemmens), die vragen over overgangsregelingen en specifiek inhoudelijke vragen over de opleiding kan beantwoorden. Hij adviseert de examencommissie over afwijkende programma's en zit in het toelatingstraject van de Masteropleiding.

Elke eerstejaars student krijgt een tutor toegewezen voor de duur van zijn bacheloropleiding. De taken van de tutor:

De tutoren verwijzen studenten naar de studieadviseur als studenten specifieke inhoudelijke vragen hebben over hun opleiding. Naar de studiementor verwijst men als de student twijfelt aan zijn/haar studiekeuze, bij vragen over minorvakken, bij studievertraging, ziekte en/of persoonlijke omstandigheden, problemen met de studie-aanpak en als een student niet naar tutorafspraken komt.

 
P.O.box 80010, NL-3508 TA Utrecht, The Netherlands, telephone +31 30 253 1430, fax +31 30 251 8394, e-mail department@math.uu.nl
   Webmaster: webmaster@math.uu.nl     Last modified: Tuesday 22 Dec 2009
xhtml   css