Logo Department of Mathematics, Utrecht University
Intern
Home > News >

News

   
 
Jun 29 , 2020  :  Promotie / Thesis defense
Timo Kluck
online
 
Jun 03 , 2020  :  Promotie / Thesis defense
Harry Smit
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 
Mar 20 , 2020  :  Symposium retirement Jan Hogendijk
 
Mar 02 , 2020  :  Promotie / Thesis defense
Laurant Toussaint
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 
Feb 26 , 2020  :  Promotie / Thesis defense
Francesco Cattafi
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 
Jan 20 , 2020  :  Promotie / Thesis defense
Sehar Iqbal
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 
Jan 20 , 2020  :  Promotie / Thesis defense
Sangetika Ruchi
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 
Dec 16 , 2019  :  Promotie / Thesis defense
Ajinkya Kadu
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 
Nov 14 , 2019  :  Afscheidscollege / Farewell lecture
Prof. dr. F. Beukers
Koningsbergergebouw, Pangea, Science Park Utrecht
 
Oct 21 , 2019  :  Promotie / Thesis defense
Felix Beckebanze
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 
Oct 17 , 2019  :  Promotie / Thesis defense
Arjen Baarsma
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 
Oct 16 , 2019  :  Promotie / Thesis defense
Ties Laarakker
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 
Sep 25 , 2019  :  Promotie / Thesis defense
Pouyan Rezvani
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 

Webmaster: W.D.Schram 'at' math.uu.nl

Last modified: Friday 03 Jul 2020

 
P.O.box 80010, NL-3508 TA Utrecht, The Netherlands, telephone +31 30 253 1430, fax +31 30 251 8394, e-mail department@math.uu.nl
   Webmaster: webmaster@math.uu.nl     Last modified: Monday 13 Aug 2012
xhtml   css