die conste vanden getale

In de vijftiende en zestiende eeuw moesten koop- en ambachtslieden bedreven zijn in die conste vanden getale. Het oudste Nederlandstalige handschrift  waarin dit schriftelijk rekenen met 'moderne' Hindoe-Arabische getallen werd onderwezen, dateert uit 1445. Uit Nederlandse rekenboeken leerden ze de beginselen van deze nieuwe rekenkunde en ook allerlei rekenregels waarmee praktische vraagstukken over het kopen, verkopen en ruilen van goederen, het wisselen van geld en het berekenen van rente opgelost kunnen worden.

In het boek die conste vanden getale: een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen analyseert Marjolein Kool de inhoud van 36 van dergelijke rekenboeken.

Inhoudsopgave van het boek

Enkele van de geanalyseerde rekenboeken

Gegevens over het boek


Onderdeel van het boek is een glossarium van rekentermen, bestaande uit 1937 rekentermen, voorzien van betekenisomschrijvingen, vindplaatsen en citaten uit de originele teksten. Dit glossarium kan de basis vormen voor nader taalkundig en wiskundig historisch onderzoek

Het glossarium is op floppy-disk toegevoegd aan het boek, maar is ook vanaf deze website te downloaden. Bij het glossarium hoort een speciaal blader-programma waarmee het kan worden geraadpleegd. Benodigd is een computer met Windows (3.1/95/98/NT) en 10 Megabyte vrije diskruimte.

Voorbeelden van gebruik van het glossarium

Download het glossarium en het bladerprogramma


Ontwerp website en bladerprogramma: Jeroen Fokker, Informatica-instituut, Universiteit Utrecht